آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا | آبشده، سکه نقدی، آتی سکه

supp-gold
امتیاز به نویسنده

چشم انداز
طی هفته اخیر با شرایطی که دلار در بازار داخل وجود داشت، سکه نقدی را مورد حمایت خریداران قرار داد و به نظر می رسد که با رشد اونس طلا در بازار داخل، شاهد رقم خوردن قیمت های جدیدی در سکه باشیم و با توجه به حمایت شکل گرفته، با کاهش اونس طلا نیز در بازار داخل کاهش قیمت اعمال نمی شود.

تحلیل آبشده طلا

تحلیل آبشده طلا
در نمودار روزانه شاهد حمایت سرسخت در دامنه ۴۷۹۰۰۰ تا ۴۷۴۰۰۰ هستیم که در حال حاضر بعد از لمس حمایت مورد نظر مورد توجه خریداران قرار گرفته است و با توجه به سطوح کلیدی در قیمت، فعلا به نظر می رسد که در دامنه ۵۰۰۰۰۰ تا ۴۷۵۰۰۰ در حال نوسان باشد و شکست این دو سطح می تواند قیمت های جدیدی را رقم زند.

سناریو های که در دامنه قیمت فعلی می تواند رخ دهد به شرح زیر است.

سناریو افزایشی: شکست مجدد دامنه ۴۹۰۰۰۰ منجر به رشد قیمت به اهداف  ۴۹۵۰۰۰ . ۴۹۸۰۰۰ می گردد

سناریو کاهشی: تنها با شکست سطح ۴۷۹۰۰۰ می توان به کاهش قیمت اطمینان داشت و اهداف این شکست تنها ۴۷۵۰۰۰ و ۴۷۰۰۰۰ خواهد بود.و باید در سناریو کاهشی بسیار دقت نمایید.

سناریو برگشتی: به نظر میرسد که با شکل گیری قیمت در دامنه ۴۷۵۰۰۰ در صورتی که قیمت به این دامنه باز گردد، سناریو برگشی را ایجاد نمیاد و منجر به رشد قیمت برای اهداف ۴۷۹۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ گردد.

تحلیل آبشده طلا

تحلیل آبشده طلا


تحلیل سکه نقدی

در تایم هفتگی شاهد حمایت گسترده قیمت در بالای ۱۰۸۰۰۰۰ هستیم و سطح میانی ۱۱۱۵۰۰۰ بسیار مهم خواهد بود.چرا که محور نوسانات در دامنه قیمت فعلی محسوب می شود و شکست و عدم شکست بسیار مهم است. در حال حاضر دیده می شود که تمایلات صعودی در بالای ۱۱۱۵۰۰۰ بسیار زیاد شده است و در صورتی که این سطح شکسته نشود اهدافی همچون ۱۱۵۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰۰ در میان مدت را در نظر دارد، و شکست سطح قیمتی ۱۱۱۵۰۰۰ موقتا از رشد قیمت جلوگیری می کند و برای کاهش تنها ۱۰۸۰۰۰۰ برای شکست نزولی در نظر گرفته می شود و می تواند در میان مدت به دامنه ۱۰۵۰۰۰۰ باز گردد.

تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی

تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی

تحلیل در تایم روزانه

با توجه به تایم روزانه سکه نقدی، به نظر میرسد که محوریت نوسان در حال حاضر در دامنه ۱۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۹۷۰۰۰ قرار دارد و فعلا در بالای این سطح قرار گرفته است و با توجه به کلوز کندل روزانه در دیروز که بالای سطح مقاومتی ۱۱۳۰۰۰۰ صورت گرفته است احتمال رشد قیمت به اهداف ۱۱۴۰۰۰۰ و ۱۱۵۰۰۰۰ وجود دارد و این سناریو تا زمانی معتبر است که به زیر سطح ۱۱۲۲۰۰۰ و ۱۱۱۵۰۰۰ قرار نگیرد.  و شکست نزولی در سطح ۱۱۰۰۰۰۰ سطح منجر به کاهش به اهداف ۱۰۸۶۰۰۰ و ۱۰۸۰۰۰۰ می گردد.

تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه


تحلیل آتی سکه

با توجه به دو سررسید تیر و شهریور ماه ۹۶، احتمال افزایش قیمت در این دو سررسید دور از انتظار نخواهد بود، و با توجه به شکست مقاومت های فوق و تبدیل شدن به حمایت،سناریوهای مدنظر خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته می شود.

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه ۹۶

در تایم چهارساعته این سررسید به نظر می رسد که قیمت در کف خود قرار دارد و با توجه به شکست های صعودی که در دامنه ۱۱۶۶۰۰۰ و ۱۱۷۳۵۰۰۰ صورت گرفت سناریوهای زیر مطرح خواهد بود.
سناریو افزایشی: با توجه به حمایت های ۱۱۷۳۵۰۰۰ و ۱۱۷۶۰۰۰ اهداف فعلی شامل ۱۱۸۳۰۰۰ – ۱۱۸۸۰۰۰ و ۱۱۹۲۰۰۰ خواهد بود.
سناریو برگشتی: در صورتی که قیمت به دامنه ۱۱۹۲۰۰۰ برسد می تواند مورد عرضه فروشندگان قرار گیرد و با تاییدیه عدم شکست سطح ۱۱۹۸۰۰۰ و شکست نزولی در ۱۱۹۲۰۰۰ می تواند به دامنه ۱۱۸۸۰۰۰ و ۱۱۸۳۰۰۰ باز گردد.
سناریو کاهشی: کاهش قیمت تنها با شکست کف قیمتی ۱۱۶۲۰۰۰ تایید می شود و شکست های نزولی در حمایت های بالاتر تنها میتواند اصلاح در نظر گرفته شود.

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه 96

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه ۹۶


 

تحلیل اتی سکه تحویل شهریور ۹۶

در این سررسید به نظر می رسد که شکست صعودی ایجاد نشده است، اما در هفته جاری با شکست صعودی در سطح قیمتی ۱۱۹۸۵۰۰ احتمال رشد قیمت به اهداف ۱۲۰۱۰۰۰ و ۱۲۰۸۰۰۰ در نظر گرفته می شود، و اما رشد بیشتر در قیمت مستلزم افزایش قیمت در اونس طلا خواهد بود.

شکست نزولی تنها در سطح ۱۱۸۰۰۰۰ می تواند منجر به کاهش شود، و در صورت که با کاهش قیمت و عدم شکست ۱۱۹۸۵۰۰ مواجه شود و به دامنه ۱۱۸۳۰۰۰ باز گردد، مجدد احتمال رشد قیمت با تاییدیه عدم شکست کف قیمتی ۱۱۸۰۰۰۰ وجود دارد.


دیدگاه خود را بیان کنید