ثبت نام

تحلیل هفتگی آتی سکه

Gold-coin-futures-weekly-analysis
ب

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۹۷

 

چشم انداز

در آتی سکه در اول هفته با کاهش نسبی تا دامنه تقاضا اول ادامه داشت اما با رویت دامنه تقاضا اول توانست با رشد زیادی روبرو شود و هم اکنون با شکست تمام دامنه های عرضه در محدوده سقف آخر در این نماد قرار گرفته است و با توجه به افزایش قیمت دلار می تواند با شکست سقف مواجه شود.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به وضعیت فعلی در این نماد قیمت با شکست اخرین سقف خود می تواند با افزایش بیشتری روبرو باشد. که این افزایش دو دامنه عرضه پیش رو اهداف آن خواهد بود.و از نظر تکنیکالی در صورت شکست سقف و برگشت قیمت می تواند تا دامنه های تقاضا کاهش پیدا کند و سپس بعد از رویت دامنه های تقاضا میتواند به رشد خود و رسیدن به اهداف ادامه دهد.

 

نکته: درحال حاضر ریسک پذیری آتی سکه ۱۰۰ برابر است و توصیه می شود در پوزیشن گیری بسیار دقت فرمایید.

محور نوسان: ۲,۶۳۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۹۳۸,۰۰۰ – ۲,۹۲۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۱۰۰,۰۰۰ – ۳,۰۸۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۳,۲۳۰,۰۰۰ – ۳,۲۱۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۸۸۸,۰۰۰ – ۲,۸۶۳,۰۰۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۸۰۶,۰۰۰ – ۲,۷۸۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۷۴۵,۰۰۰ – ۲,۷۱۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۶۴۵,۰۰۰ – ۲,۶۲۸,۰۰۰

 

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

آرشیو تحلیل آتی سکه

چشم انداز

طی هفته گذشته مثل همیشه آتی سکه با گپ های مثبت روبرو بود و توانست طبق تحلیل ارائه شده با شکست ۲,۶۱۷,۰۰۰ پتانسیل خود را برای افزایش به سمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ بدست آورد و قیمت به ۲,۹۳۸,۰۰۰ و سپس با کاهش روبرو بود.و این کاهش تا ۲,۷۲۶,۰۰۰ با صف فروش همراه بود.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به وضعیت فعلی از نظر تکنیکالی همچنان پتانسیل افزایشی در سطح های از قیمت وجود دارد و با رویت آن سطوح می تواند با افزایش روبرو شود. و در صورت افزایش می تواند به دامنه های عرضه واکنش نشان دهد چرا که در کوتاه مدت در روند کاهشی هستیم.

نکته: درحال حاضر ریسک پذیری آتی سکه ۱۰۰ برابر است و توصیه می شود در پوزیشن گیری بسیار دقت فرمایید.

محور نوسان: ۲,۳۰۶,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۸۴۸,۰۰۰ - ۲,۸۳۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۹۰۹,۰۰۰ - ۲,۸۹۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۹۳۸,۰۰۰ - ۲,۹۲۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۶۴۵,۰۰۰ - ۲,۶۳۰,۰۰۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۵۹۳,۰۰۰ - ۲,۵۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۵۴۸,۰۰۰ - ۲,۵۳۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۴۴۸,۰۰۰ - ۲,۴۲۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا پنجم: ۲,۳۵۹,۰۰۰ - ۲,۳۴۵,۰۰۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

طی هفته گذشته آتی سکه با شکست که در هفته اخیر ایجاد کرده بود توانست با رشد بیشتری مواجه شود، در حال حاضر آتی سکه با رشد ۲۵۰ هزارتومانی به سطح قیمتی ۲,۵۵۰,۰۰۰ رسیده است و با توجه به تحلیل هفته گذشته به هدف اصلی نزدیک است.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به پتانسیل برقرار شده در آتی سکه دی ماه ۹۷ به نظر میرسد همچنان ادامه رشد تا مرز ۳,۰۰۰,۰۰۰ وجود داشته باشد.در حال حاضر با توجه به شکل گیری قیمت برگشت به دامنه های تقاضا غیر ممکن است اما در محدوده فعلی چند دامنه وجود دارد که می تواند محل خوبی برای خریداران باشد.

قیمت می بایست با رویت دامنه قیمتی ۲,۶۱۷,۰۰۰  مورد برگشت قرار گیرد و سپس بعد از شکل گیری اصلاح قیمت با شکست ۲,۶۱۷,۰۰۰ پتانسیل خود ترا برای افزایش به سمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ بدست می آمورد

نکته: درحال حاضر ریسک پذیری آتی سکه ۱۰۰ برابر است و توصیه می شود در پوزیشن گیری بسیار دقت فرمایید.

محور نوسان: ۲,۳۰۶,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۵۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۶۱۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۵۳۵,۰۰۰ - ۲,۵۴۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۵۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۱۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۴۸۸,۰۰۰ - ۲,۴۹۰,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۹۷

چشم انداز

طی هفته گذشته آتی سکه بدون توجه به دامنه های عرضه اعلامی با افزایش روبرو بود و توانست تا دامنه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ادامه دهد و سپس با تشکیل کف قیمتی ۲,۳۶۷,۰۰۰ در دامنه سقف کف تشکیل شده نوسان داد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

هماگونه که توصیه شده بود آتی سکه با ریسک پذیری بالای برخوردار شده است و قیمت هر روز با گپ های منفی و مثبت روبرو  می شود. در حال حاضر همچنان وضعیت مثبتی در اتی سکه برقرار است.

دامنه تبدیل سطح فعلی قیمت که منجر به افزایش بیشتر و ایجاد پتانسیل می کند در دامنه ۲,۳۰۰,۰۰۰ انجام شده و این بیانگر افزایش بیشتر به هدف ۲,۶۰۰,۰۰۰ است. اما برای رسیدن به این هدف نیاز به ایجاد سقف و کف های متعددی خواهد بود.

نکته: درحال حاضر ریسک پذیری آتی سکه ۱۰۰ برابر است و توصیه می شود در پوزیشن گیری بسیار دقت فرمایید.

محور نوسان: ۲,۳۰۶,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۴۱۰,۰۰۰ - ۲,۴۱۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۴۲۵,۰۰۰ - ۲,۴۳۲,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۴۵۱,۰۰۰ - ۲,۴۶۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۳۷۴,۰۰۰ - ۲,۳۶۷,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۳۱۴,۰۰۰ - ۲,۳۰۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۲۶۹,۰۰۰ - ۲,۲۶۳,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

طی اوایل هفته به نزدیکی دامنه تقاضا اول رسید و سپس با افزایش بیشتری روبرو بود و در حال حاضر از سقف فعلی سررسید دی ماه گذر کرده است، به نظر میرسد همچنان رشد قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

فعلا در همان وضعیت هستیم و تقاضا شدیدا پایدار و با پتانسیل خوبی ایجاد می شود و به نظر میرسد با شکست سقف قیمتی تا پایان هفته بتواند با رویت دو دامنه عرضه محاسبه شده در دامنه های ذکر شده زیر دست پیدا کند.

نکته: درحال حاضر ریسک پذیری آتی سکه ۱۰۰ برابر است و توصیه می شود در پوزیشن گیری بسیار دقت فرمایید.

محور نوسان: ۲,۲۶۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۳۶۰,۰۰۰ - ۲,۳۵۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۳۳۶,۰۰۰ - ۲,۳۲۹,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۲۶۹,۰۰۰ - ۲,۲۶۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۲۲۰,۰۰۰ - ۲,۲۱۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۱۸۷,۰۰۰ - ۲,۱۷۸,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

در هفته گذشته آتی سکه دیماه ۹۷ با زیک زاک صعودی روبرو بود و سپس قیمت با شکست اولین سطح عرضه خود به سمت سطح عرضه دوم و سوم هدایت شد و این در حالی است که تنها یک سطح عرضه دیگر دی قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

شرایط همچنان بحرانی است و توجه معامله گران، طلا همچنان محل امنی برای سرمایه گذاری نسبت به جاهای دیگر است که این امر روی آتی سکه همچنان تاثیر گذار است.

طی دو سه هفته اخیر قیمت از کف قیمتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ به سمت سقف قیمتی ۲,۳۱۰,۰۰۰ بصورت فشرده هدایت شده است به نظر می رسد با شکست سقف اخر قیمت با حرکت شارپی به سمت بالا برود و یا با عدم شکست ان با کاهش شارپی روبرو شود.

محور نوسان: ۲,۲۱۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۲۷۴,۰۰۰ - ۲,۲۶۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۳۱۰,۰۰۰ - ۲,۲۹۶,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۲۱۸,۰۰۰ - ۲,۲۱۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۱۶۳,۰۰۰ - ۲,۱۵۷,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۰۸۲,۰۰۰ - ۲,۰۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۰۰۸,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در دو هفته گذشته آتی سکه با صف های خرید و فروش متعددی روبرو بود و در نهایت در پایان هفته گذشته کنترل بهتری داشت اما به نظر میرسد همچنان نوسانات شدید و یا حتی صف های خرید و فروش وجود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به تحلیل دو هفته پیش قیمت با رویت دامنه های عرضه اشاره شده واکنش نشان داد و با کاهش روبرو شد.در حال حاضر با چند دامنه عرضه و تقاضا می تواند نوسان دهد. و رسیدن به دامنه ها و عدم شکست آنها فرصتی برای خریدار و فروشنده خواهد بود.

در حال حاضر قیمت در مرکزیت یک دامنه پر نوسان قرار دارد.، و دامنه های عرضه و تقاضا خوبی ایجاد شده است و احتمال برگشت از هر دامنه امکان پذیر است.

محور نوسان: ۲,۱۲۵,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۱۸۷,۰۰۰ - ۲,۱۷۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۲۲۲,۰۰۰ - ۲,۲۱۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۲۶۷,۰۰۰ - ۲,۲۶۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۲,۳۱۰,۰۰۰ - ۲,۲۹۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۱۳۳,۰۰۰ - ۲,۱۲۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۰۸۲,۰۰۰ - ۲,۰۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۰۳۲,۰۰۰ - ۲,۰۲۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۰۰۸,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

در هفته گذشته آتی سکه با رشد ۲۵۰ هزارتومانی مواجه بود که این رشد در هر سررسید معامله ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. و در پایان هفته در بالاترین قیمت بسته شد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به ساختار قیمت به نظر میرسد که در هفته جاری باز هم با گپ مثبت بازگشایی شود و در صورت باز شدن با گپ مثبت اهداف آن شامل دو دامنه عرضه اشاره شده است.و در صورت از دست رفتن سقف قیمتی ۲,۱۳۸,۰۰۰ قیمت می تواند این دو دامنه عرضه را رویت نمایید.

در صورتی که بتواند باکاهش روبرو شود فرصت بیشتری به خریدار خواهد داد و با بخورد به دامنه های تقاضا می تواند مورد افزایش قرار گیرد.    

محور نوسان: ۱,۸۱۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۱۳۸,۰۰۰ - ۲,۱۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۲۲۰,۰۰۰ - ۲,۲۱۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۳۱۰,۰۰۰ - ۲,۲۹۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۰۹۸,۰۰۰ - ۲,۰۹۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۰۳۰,۰۰۰ - ۲,۰۲۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۰۰۸,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۹۵۴,۰۰۰ - ۱,۹۴۸,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ یکم اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

طی هفته گذشته نوسانات قیمت مابین ۱,۹۵۷,۰۰۰ الی ۲,۰۶۲,۰۰۰ بود و سپس قیمت در همان دامنه هفته گذشته خود بسته شد.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به ساختار شکل گرفته دیده می شود که قیمت به سمت مسیر افزایشی فشرده سازی شده است و انتظار ادامه این فشرده سازی وجود دارد و سپس می تواند با کاهش زیادی روبرو شود.

سپس در صورت کاهش سه دامنه تقاضا پیش روی قیمت است و در صورت ادامه در مسیر افزایشی خود سه دامنه عرضه وجود دارد که در صورت رویت هر کدام انتظار کاهش قیمت وجود دارد.

دامنه تبدیل قوی در محدوده ۱,۹۲۰,۰۰۰ الی ۱,۹۰۰,۰۰۰ قرار دارد که در صورت شکست و تبدیل شدن آن قیمت در روند نزولی قرار میگیرد.

نکته: با توجه به افزایش وجه تضمین دیده می شود که این کار عمدی بوده و برای کنترل بازار وجه تضمین را افزایش می دهند و در صورتی که بازار به حالت نرمال خود باز گردد. وجه تضمین به حالت اولیه خود باز خواهد گشت.

محور نوسان: ۱,۹۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۰۴۳,۰۰۰ - ۲,۰۳۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۰۶۲,۰۰۰ - ۲,۰۵۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۱۰۴,۰۰۰ - ۲,۰۹۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۲,۱۳۸,۰۰۰ - ۲,۱۳۳,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۹۸۱,۰۰۰ - ۱,۹۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۹۶۱,۰۰۰ - ۱,۹۵۷,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۹۳۲,۰۰۰ - ۱,۹۲۶,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۷

چشم انداز

طی هفته گذشته بازار از حالت نرمال خود خارج شد و چهار مرتبه با صف خرید و فروش مواجه شد. از طرفی بورس کالا پیگیر این مورد شدیم اما بجای اصلاح در سیستم معاملاتی دست به بستن آتی در روز دوشنبه شد و در پی آن با افزایش دو برابری وجه تضمین آتی در پایان هفته قیمت به حالت نیمه نرمال خود بازگشت؛ آیا افزایش وجه تضمین به نفع بازار است؟

خیر به نظر میرسد عدم مدیریت در سیستم معاملاتی با این مشکلات روبرو می شود، و قانون مشخصی در این سیستم وجود ندارد هرچند به هر دلیلی می توان به ترید ادامه داد و هیچ مشکلی توی انجام معامله وجود ندارد اما با این وضعیت بحران اقتصادی ایجاد شده است که ارزش پولی را کاهش داده و ریسک پذیری بالاتری برای معامله ایجاد می کند.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به واکنش خوب سطح تقاضا در هفته گذشته آتی دی ماه ۹۷ با افزایشی معادل ۱۱۴ هزار تومانی مواجه بود و سپس با رویت دامنه عرضه با کاهش ۴۰ هزارتومانی بسته شده است.

در این تحلیل با توجه به آرام گرفتن قیمت سطوح بیشتری مدنظر قرار دادم و به نظر میرسد در هفته جاری بازار آرامی داشته باشیم. تبادل قیمت به نظر میرسد در هفته جاری بین ۱,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۴۰,۰۰۰ باشد.

محور نوسان: ۱,۸۷۹,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۰۴۰,۰۰۰ - ۲,۰۳۴,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۱۰۴,۰۰۰ - ۲,۰۹۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۱۳۸,۰۰۰ - ۲,۱۳۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۹۹۰,۰۰۰ - ۱,۹۸۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۹۳۸,۰۰۰ - ۱,۹۳۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۹۱۳,۰۰۰ - ۱,۹۰۸,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷

چشم انداز

طی هفته گذشته در آتی سکه قیمت با صف های خرید روبرو بود و توانست بالاترین قیمت خود را تجربه کند و به قیمت ۲,۱۴۰,۰۰۰ افزایش پیدا کند

اما در دو روز گذشته با اقدامات جدید بانک مرکزی با صف های فروش مواجه است و این بحران اقتصادی بزرگی است که با شعارهای بانک مرکزی اقتصاد ایران فراز و نشیب های دارد.

دو مورد از اقدامات منجر به صف فروش در آتی سکه شده است، اقدام اول پیش فروش سکه در بازه های زمانی یک ماه، سه ماهه و غیره و اقدام بعدی افزایش وجه تضمین اولیه آتی سکه به مبلغ ۴,۳۵۰,۰۰۰ که موجب کاهش معامله  در بورس کالا می شود. و جذابیت معامله بر روی آتی سکه کاهش یافته و بنابراین با صف های فروش مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال آتی سکه

با توجه به اینکه امروز قیمت در ۵ درصد منفی بازگشایی می شود، قیمت در محدوده تقاضا خود است و با بازگشایی در ۵ درصد منفی می تواند در این دامنه مورد برگشت قرار گیرد اما پایدار نخواهد بود و احتمالا مثل روز گذشته باز هم با ۵ درصد منفی بسته شود.

و قیمت می تواند به دامنه های عرضه و تقاضا واکنش دهد.

توصیه: به نظر میرسد این امر پوزیشن گیری در آتی سکه در این وضعیت بحرانی بسیار پرریسک خواهد بود چرا که شبانه با اطلاعیه ای از سوی بانک مرکزی اقداماتی صورت میگیرد که می تواند روز بعد آتی سکه با ۵ درصد منفی مثبت بازگشایی شود و زیان زیادی به معامله گر خواهد زد

محور نوسان: ۱,۸۷۹,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۰۳۸,۰۰۰ - ۲,۰۳۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۱۳۸,۰۰۰ - ۲,۱۳۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۹۲۰,۰۰۰ - ۱,۹۰۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۸۴۸,۰۰۰ - ۱,۸۳۵,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۷

چشم انداز

در آخرین تحلیل آتی سکه در روزهای پایانی سال گذشته موفق به دقت بالای در تحلیل شدیم که موجب افزایش و بازدهی هر قرارداد قیمت تا ۱میلیون و هشت صد هزارتومان شد و توانستیم رکورد بهترین ترید را بشکنیم. و این اخرین موفقیت نیست و همچنان سعی میکنیم با دقت بیشتری تحلیل برای معامله گران بازار آتی سکه ارائه دهیم

تحلیل تکنیکال آتی سکه

در این سررسید قیمت با افزایش ۱۸۰ هزارتومانی در بازه زمانی ۲۰ روزه شد که با توجه به رشد سکه منطقی است، در هفته جاری قیمت در دامنه ۱,۸۳۵,۰۰۰ تا ۱,۹۱۳,۰۰۰ در نوسان است و به نظر میرسد قیمت با رویت دامنه های تقاضا و شکست دامنه عرضه خود با افزایش بیشتری وربرو شود.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۹۱۳,۰۰۰ - ۱,۹۰۲,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۸۸۵,۰۰۰ - ۱,۸۸۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۸۶۱,۰۰۰ - ۱,۸۵۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۶۷۸,۰۰۰ - ۱,۶۷۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۸۴۲,۰۰۰ - ۱,۸۳۵,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۶

تحلیل تکنیکال

در اواخر ماه جاری سررسید جدید دی ماه بازگشایی شد و از این پس تحلیل آتی سکه طبق سررسید جدید یعنی دی ماه ۹۷ ارائه می شود.

در این سررسید با شکست سقف قیمتی سررسید قبلی خود با افزایش ۲۴ هزارتومانی روبرو بود، در حال حاضر در محدوده سقف سررسید قبلی اولین دامنه تقاضا اصلی خود را شکل داده است و دیده می شود که بتواند با رویت دامنه های تقاضا با افزایش روبرو شود.

فعلا با یک دامنه عرضه مواجه هستیم و در دامنه های تقاضا واکنش های خوبی خواهیم داشت.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۷۶۲,۰۰۰ - ۱,۷۵۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۷۳۴,۰۰۰ - ۱,۷۲۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۷۱۶,۰۰۰ - ۱,۷۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۶۷۸,۰۰۰ - ۱,۶۷۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۴۶,۰۰۰ - ۱,۶۴۱,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل آبان ۹۷ در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۹۶

 

تحلیل تکنیکال

طی هفته گذشته در آتی سکه با شکست سطح عرضه سوم قیمت به سمت عرضه دوم افزایش پیدا کرد اما در فاصله ۵ هزارتومان از آن با کاهش مواجه شد.و با توجه به سررسید جدید واکنش نشان داد، در حال حاضر چند سطوح عرضه و تقاضا برای این هفته در نظر داریم که شکست و عدم شکست آن ها برای معامله گران در اخذ پوزیشن موثر خواهد بود. و به نظر میرسد کم ریسکترین نقاط نمودار برای اخذ پوزیشن است.

اما از نظر کلی تا زمانی که قیمت در بالای دامنه تقاضا ۱,۶۸۳,۰۰۰ - ۱,۶۸۰,۰۰۰ است، به نظر میرسد همچنان تمایلات صعودی در این هفته به چشم آید. و از طرفی هم سکه نقدی با توجه به تحلیل هفته گذشته بدون هیچ مقاومتی و عرضه ای تا سقف خود افزایش پیدا کرد و به نظر میرسد این محدوده تنها عرضه ای است که میتواند از رشد قیمت جلوگیری کند اما از دیدگاه ما بهترین محدوده اخذ خرید در دامنه تقاضای که زیر ۱,۵۰۰,۰۰۰ بود که موجب افزایش شد و با کاهشی که ایجاد کرد بهترین فرصت را به خریداران سکه داد. تحلیل سررسید جدید فعلا امکان پذیر نیست و سعی می کنیم در هفته جاری انتشار دهیم.    

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۶۹۶,۰۰۰ - ۱,۶۹۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۷۰۴,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۷۲۵,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۶۸۳,۰۰۰ - ۱,۶۸۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۶۷۶,۰۰۰ - ۱,۶۷۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۶۵۸,۰۰۰ - ۱,۶۵۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۳۰,۰۰۰ - ۱,۶۲۶,۰۰۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 

در هفته گذشته آتی سکه پس از یک افزایش شارپی مجدد با کاهش بیشتری روبرو بود و قیمت در محدوده کف قیمتی شکسته شده این سررسید در حال نوسان است، با توجه به وضعیت اونس طلا و بازار داخل به نظر میرسد بازار نوسان خاصی از خود نشان ندهد و این درحال است که آتی سکه همیشه نوسانات خوبی داشته است البته آتی سکه دو سالی است که با توجه به قیمت غیر واقعی طلا داخلی و حبابی که ایجاد کرده است قیمت نوسان خوبی ندارد اما در بعضی از مواقع نوسان خوبی دارد و به هرحال باید منتظر رسیدن به سطوح عرضه و تقاضا برای واکنش و برگشت ها برای معامله باشیم.

   

از نظر تکنیکالی قیمت در محدوده تقاضا شکسته شده قرار دارد و در آن محدوده تقاضا ضعیفی شکل گرفته که با عدم شکست ان قیمت به سقف قیمتی هفته گذشته هدایت می شود و اما در صورت از دست رفتن تقاضا ضعیف یا کف قیمتی هفته اخیر قیمت با کاهش بیشتری به سمت تقاضا های اصلی هدایت می شود.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۷۲۵,۰۰۰ - ۱,۷۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۷۰۴,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۶۷۴,۰۰۰ - ۱,۶۶۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۱,۶۶۲,۰۰۰ - ۱,۶۵۹,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۶۳۰,۰۰۰ - ۱,۶۲۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۶۱۸,۰۰۰ - ۱,۶۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۵۸۵,۰۰۰ - ۱,۵۷۹,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 
 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

در آتی سکه در اخر هفته گذشته قیمت با گپ کاهشی بزرگی بازگشایی شد و خدا می داند چند نفر را که در خرید بودن با کال مارجینی روبرو کرد، به هرحال ریسک پذیری آن را از همان روز اول می دانستیم و برخلاف گفته هایی خود بورس کالا این بازار بسیار پرریسک و خطرناک است و هیچ تضمینی برای حفظ سرمایه وجود ندارد.

اما از نظر تکنیکالی قیمت اخرین کف اصلی را شکسته است یا اینطور بگویم که اینگلوف کرده است و قیمت بایستی با اولین سطح عرضه با کاهش بیشتر به سمت تقاضا های دیگر خود روبرو شود و با توجه به کاهش اونس طلا در پایان هفته و کاهش سکه نقدی انتظار بازگشایی منفی باز هم وجود دارد. و کف قیمتی ۱,۵۸۰,۰۰۰ بسیار مهم است و در صورت رویت عدم شکست و شکست آن منجر به نوسان بیشتری می شود. و در صورت شکست قیمت به سمت تقاضا دامنه قیمتی ۱,۵۱۲,۰۰۰ هدایت می شود.

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه