ثبت نام

تحلیل هفتگی آتی سکه ۲۶ اسفند ۹۶

Gold-coin-futures-weekly-analysis
ب

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۶

 

تحلیل تکنیکال

در اواخر ماه جاری سررسید جدید دی ماه بازگشایی شد و از این پس تحلیل آتی سکه طبق سررسید جدید یعنی دی ماه ۹۷ ارائه می شود.

در این سررسید با شکست سقف قیمتی سررسید قبلی خود با افزایش ۲۴ هزارتومانی روبرو بود، در حال حاضر در محدوده سقف سررسید قبلی اولین دامنه تقاضا اصلی خود را شکل داده است و دیده می شود که بتواند با رویت دامنه های تقاضا با افزایش روبرو شود.

فعلا با یک دامنه عرضه مواجه هستیم و در دامنه های تقاضا واکنش های خوبی خواهیم داشت.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۷۶۲,۰۰۰ – ۱,۷۵۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۷۳۴,۰۰۰ – ۱,۷۲۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۷۱۶,۰۰۰ – ۱,۷۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۶۷۸,۰۰۰ – ۱,۶۷۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۴۶,۰۰۰ – ۱,۶۴۱,۰۰۰

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

آرشیو تحلیل آتی سکه

تحلیل هفتگی آتی سکه تحویل آبان ۹۷ در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۹۶

 

تحلیل تکنیکال

طی هفته گذشته در آتی سکه با شکست سطح عرضه سوم قیمت به سمت عرضه دوم افزایش پیدا کرد اما در فاصله ۵ هزارتومان از آن با کاهش مواجه شد.و با توجه به سررسید جدید واکنش نشان داد، در حال حاضر چند سطوح عرضه و تقاضا برای این هفته در نظر داریم که شکست و عدم شکست آن ها برای معامله گران در اخذ پوزیشن موثر خواهد بود. و به نظر میرسد کم ریسکترین نقاط نمودار برای اخذ پوزیشن است.

اما از نظر کلی تا زمانی که قیمت در بالای دامنه تقاضا ۱,۶۸۳,۰۰۰ - ۱,۶۸۰,۰۰۰ است، به نظر میرسد همچنان تمایلات صعودی در این هفته به چشم آید. و از طرفی هم سکه نقدی با توجه به تحلیل هفته گذشته بدون هیچ مقاومتی و عرضه ای تا سقف خود افزایش پیدا کرد و به نظر میرسد این محدوده تنها عرضه ای است که میتواند از رشد قیمت جلوگیری کند اما از دیدگاه ما بهترین محدوده اخذ خرید در دامنه تقاضای که زیر ۱,۵۰۰,۰۰۰ بود که موجب افزایش شد و با کاهشی که ایجاد کرد بهترین فرصت را به خریداران سکه داد. تحلیل سررسید جدید فعلا امکان پذیر نیست و سعی می کنیم در هفته جاری انتشار دهیم.    

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۶۹۶,۰۰۰ - ۱,۶۹۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۷۰۴,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۷۲۵,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۶۸۳,۰۰۰ - ۱,۶۸۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۶۷۶,۰۰۰ - ۱,۶۷۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۶۵۸,۰۰۰ - ۱,۶۵۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۳۰,۰۰۰ - ۱,۶۲۶,۰۰۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 

در هفته گذشته آتی سکه پس از یک افزایش شارپی مجدد با کاهش بیشتری روبرو بود و قیمت در محدوده کف قیمتی شکسته شده این سررسید در حال نوسان است، با توجه به وضعیت اونس طلا و بازار داخل به نظر میرسد بازار نوسان خاصی از خود نشان ندهد و این درحال است که آتی سکه همیشه نوسانات خوبی داشته است البته آتی سکه دو سالی است که با توجه به قیمت غیر واقعی طلا داخلی و حبابی که ایجاد کرده است قیمت نوسان خوبی ندارد اما در بعضی از مواقع نوسان خوبی دارد و به هرحال باید منتظر رسیدن به سطوح عرضه و تقاضا برای واکنش و برگشت ها برای معامله باشیم.

   

از نظر تکنیکالی قیمت در محدوده تقاضا شکسته شده قرار دارد و در آن محدوده تقاضا ضعیفی شکل گرفته که با عدم شکست ان قیمت به سقف قیمتی هفته گذشته هدایت می شود و اما در صورت از دست رفتن تقاضا ضعیف یا کف قیمتی هفته اخیر قیمت با کاهش بیشتری به سمت تقاضا های اصلی هدایت می شود.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۷۲۵,۰۰۰ - ۱,۷۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۷۰۴,۰۰۰ - ۱,۷۰۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۶۷۴,۰۰۰ - ۱,۶۶۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۱,۶۶۲,۰۰۰ - ۱,۶۵۹,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۶۳۰,۰۰۰ - ۱,۶۲۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۶۱۸,۰۰۰ - ۱,۶۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۵۸۵,۰۰۰ - ۱,۵۷۹,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا بالا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 
 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

در آتی سکه در اخر هفته گذشته قیمت با گپ کاهشی بزرگی بازگشایی شد و خدا می داند چند نفر را که در خرید بودن با کال مارجینی روبرو کرد، به هرحال ریسک پذیری آن را از همان روز اول می دانستیم و برخلاف گفته هایی خود بورس کالا این بازار بسیار پرریسک و خطرناک است و هیچ تضمینی برای حفظ سرمایه وجود ندارد.

اما از نظر تکنیکالی قیمت اخرین کف اصلی را شکسته است یا اینطور بگویم که اینگلوف کرده است و قیمت بایستی با اولین سطح عرضه با کاهش بیشتر به سمت تقاضا های دیگر خود روبرو شود و با توجه به کاهش اونس طلا در پایان هفته و کاهش سکه نقدی انتظار بازگشایی منفی باز هم وجود دارد. و کف قیمتی ۱,۵۸۰,۰۰۰ بسیار مهم است و در صورت رویت عدم شکست و شکست آن منجر به نوسان بیشتری می شود. و در صورت شکست قیمت به سمت تقاضا دامنه قیمتی ۱,۵۱۲,۰۰۰ هدایت می شود.

ارسال دیدگاه

اطلاعات سایت

پست الکترونیک: info@talachart.ir
تلگرام مدیریت : TalaChart@
کانال تلگرام : TalaChart_ir@

درباره ما

منابع آنلاین در مورد تحلیل تکنیکال که در وب فارسی وجود دارند به شدت قدیمی هستند و بیشتر آنها مدت هاست که بروزرسانی نشده اند. با توجه به همین نکته سعی کردیم که در طلاچارت با استفاده از منابع انگلیسی زبان که دائما در حال بروزرسانی می باشند، منبعی مفید از مطالب جدید علم تحلیل تکنیکال که فراخور زمان حال هستند را گردآوری کنیم. چون همزمان که سایر علوم در حال پیشرفت می باشند، بازارهای مالی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و دائما در حال تغییر هستند تا بتوانند هرچه بیشتر پویایی خود را حفظ کرده و افرادی که مجهز به اطلاعات بروزتر می باشند را پرسودتر کنند.