ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | آبشده، سکه نقدی، آتی سکه

gold analysis talachart

چشم انداز

طی هفته گذشته بازار با توجه به رشد دلار، بازار نقدی برای فعالان جذابیت بیشتری داشت. سکه نقدی به مرز ۱۱۵۰ هزارتومان رسید که در طی سه سال گذشته این قیمت بی سابقه بوده است. سکه نقدی فعلا در دامنه ۱۱۴۷ هزارتومان در حال نوسان است و آبشده طلا در دامنه ۴۸۵ تا ۴۹۲ هزارتومان محدود شده است و برای فعالان این بازار جذابیت خاصی نداردآتی سکه با توجه به تحلیل گذشته با برخورد به سه سطح مشخص شده تا محدوده هدف اصلی خود رسید است. و شایان ذکر است تا زمانی که حباب بازار سکه از بین نرود و نشانه ای از کاهش قیمت را نشان ندهد نمی توان بر اساس اونس جهانی بازار را محک زد.

تحلیل آبشده طلا

به نظر میرسد که قیمت در همان ناحیه تحلیل هفته اخیر قرار دارد و چنانچه از آن ناحیه گذر کند می تواند نوسان خوبی ایجاد نمایید و دامنه سطح ۴۹۲۰۰۰ و ۴۸۵۰۰۰ بسیار مهم است و شکست این دو سطح می تواند نوسان خوبی را در همان جهت اعمال نمایید.اما برای هفته جاری سناریوهای در نظر گرفته می شود.

سناریو افزایشی: شکست صعودی سطح مقاومتی ۴۹۲۰۰۰ اهداف ۴۹۵۰۰۰۴۹۸۰۰۰

سناریو کاهشی: شکست نزولی سطح حمایتی ۴۸۵۰۰۰ اهداف ۴۸۳۰۰۰۴۸۰۰۰۰

تحلیل آبشده در تایم روزانه
تحلیل آبشده در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی

در تایم هفتگی باید توجه زیادی به سطح قیمتی ۱۱۵۰۰۰۰ داشته باشیم، چرا که سطح قیمتی سه سال اخیر است و شکست و عدم شکست این سطح می تواند اهداف ۱۰۰ هزارتومانی را به دنبال داشته باشد.

سناریو افزایشی: شکست ۱۱۵۰۰۰۰ با تثبیت می تواند در بلند مدت به اهداف محدوده قیمتی ۱۱۹۵۰۰۰ – ۱۲۳۵۰۰۰ – ۱۲۸۰۰۰۰ در نظر گرفته شود و شایان ذکر است که زیر هر سطح می تواند مورد مقاومت و برگشت قرار گیرد و نامعتبر شدن این سناریو با شکست مجدد ۱۱۵۰۰۰۰ به سمت پایین شکل میگیرد.

سناریو کاهشی: “تنها با شکست سطح قیمتی ۱۰۸۰۰۰۰” می تواند به کاهش قیمت اعتماد کرد و اهداف این سناریو شامل ۱۰۵۰۰۰۰ و ۹۹۰۰۰۰ خواهد بود و همانند سناریو افزایشی احتمال برگشت از اهداف و حمایت دور از انتظار نیست و نامعتبر شدن سناریو با شکست صعودی ۱۰۸۰۰۰۰ شکل می گیرد.

نکته: در تایم روزانه قیمت در محدوده ۱۱۵۰۰۰۰ تا ۱۱۳۰۰۰۰ در حال نوسان است و شکست ۱۱۵۰۰۰۰ اهداف تایم هفتگی و شکست ۱۱۳۰۰۰ اهدافی همچون ۱۱۲۵۰۰۰ – ۱۱۲۱۰۰۰ – ۱۱۱۵۰۰۰ در نظر گرفته می شود.

تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی
تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی

تحلیل آتی سکه

آتی سکه با وضعیتی که در بازار نقدی دارد، مورد حمایت قرار گرفته است و با کاهشی که اونس طلا داشته است تاثیر معکوس ایجاد می کند و تنها به رشد توجه دارد و تا زمانی که سکه نقدی حباب خود را کاهش ندهد نمی توان انتظار کاهش اصلی و شکست کف خود را داشته باشیم و باید توجه داشته باشیم که سررسید های آتی سکه در صورتی مورد عرضه شدید مواجه می شود که کف قیمت خود را بشکند. و فعلا بازار نشان داده است که با تکنیک قیمتی بر روی نمودار قیمت خود بهترین راه تشخیص را بوجود می اورد و از نظر فاندامنتال و با استفاده از عامل خارجی نمی توان تشخیص خوبی را داشته باشیم.

تحلیل سررسید تحویل تیرماه ۹۶

با توجه به نمودار قیمتی این سررسید به نظر می رسد در دامنه ۱۱۹۸۰۰۰ تا ۱۱۹۲۰۰۰ اول هفته در نوسان باشد.و سناریوهای مطرح است که در ادامه به آن می پردازیم

سناریو افزایشی: شکست سطح قیمتی ۱۱۹۸۰۰۰ با تثبیت قیمتی به دامنه ۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۴۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰ احتمال رشد وجود دارد.
سناریو اصلاحی: عدم شکست لایه مقاومتی و عرضه ۱۱۹۸۰۰۰ تا ۱۱۹۵۰۰۰ و با تایید شکست ۱۱۹۲۰۰۰ کاهش قیمت به دامنه ۱۱۸۸۰۰۰ احتمال کاهش پیش بینی می شود و برگشت از این سطح مجدد به دامنه ۱۱۹۲۰۰۰ و ۱۱۹۸۰۰۰ دور از انتظار نیست.

سناریو کاهشی: با توجه به وضعیت پیش آمده در بازار نقدی باید منتظر شکل گیری سناریو کاهشی در سکه نقدی و طلای داخلی باشیم تا بتواند آتی سکه در جهت عامل داخلی نوسان کاهشی ایجاد کند، اما به هرحال شکست سطح حمایتی ۱۱۷۶۰۰۰ تا ۱۱۷۳۰۰۰ می تواند کاهش تا کف قیمتی این سررسید دست پیدا کند.

تحلیل آتی سکه تحویل تیر 96
تحلیل آتی سکه تحویل تیر ۹۶

تحلیل سررسید آتی سکه تحویل شهریورماه ۹۶

در نمودار این سررسید قیمت هنوز به سطح عرضه اصلی خود نرسیده است و به نظر می رسد که همچنان احتمال رشد قیمت تا دامنه ۱۲۱۶۰۰۰ تا ۱۲۲۰۰۰۰ وجود دارد و در صورت رویت این دامنه احتمال برگشت قیمت و تشکیل یک حرکت اصلاح و ادامه رشد انتظار می رود.در ادامه با سناریوهای مختلف بیشتر به آن می پردازیم.

سناریو افزایشی: در مرحله اول باید گفت تا زمانی که قیمت در بالای سطح قیمتی ۱۲۰۸۰۰۰ قرار دارد احتمال رشد به اهداف ۱۲۱۶۰۰۰ تا ۱۲۲۰۰۰۰ وجود دارد. و شکست و عدم شکست سطح قیمتی ۱۲۲۰۰۰۰ دو سناریو متفاوت خواهد بود که در زیر به آن می پردازیم

  • حالت اول: چنانچه که قیمت در زیر ۱۲۲۰۰۰۰ قرار بگیرد و عدم شکست آن منجر به اصلاح قیمت به دامنه ۱۲۱۶۰۰۰ می گردد و در صورت از دست رفتن ۱۲۱۶۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به ۱۲۱۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: چنانچه با شکست ۱۲۲۰۰۰۰ مواجه شود احتمال رشد قیمت به هدف ۱۲۲۶۰۰۰۱۲۳۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت به زیر لایه حمایتی ۱۱۹۸۰۰۰ و ۱۱۹۵۰۰۰ قرار گیرد احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۱۹۰۰۰۰۱۱۸۶۰۰۰ و کف قیمت ۱۱۸۱۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور 96
تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۶

ارسال دیدگاه