آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۳ آبان ۹۵

gold-analysis
امتیاز به نویسنده

چشم انداز

طی هفته گذشته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نوسانات شدیدی در اونس طلا داشتیم و با پیروزی دونالد ترامپ اونس طلا از ۱۳۳۷ به مرز ۱۲۲۰ کاهش پیدا کرد، و همچنان احتمال کاهش قیمت تا دامنه ۱۲۰۰ وجود دارد. و اونس طلا در حال حاضر با فروشنده های قدرتمند بازار سرمایه روبرو شده است.و تا زمانی که مجدد به بالای ۱۳۰۰ برنگردد خریداران این فلز گرانبها حمایتی نخواهند کرد. و حمایت فعلی ۱۲۰۰ محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تایم روزانه فروشنده با قدرت خیلی زیادی سطح ۱۲۵۰ را شکسته است، درحالی که قبل از انتخابات این سطح مورد حمایت خریداران قرار گرفته بود، اما در حال حاضر در این دامنه سطح عرضه خاصی در این تایم تا سطح ۱۲۹۰ وجود ندارد و در صورتی که با شکست مجدد ۱۲۵۰ همراه شود می تواند با شکست تاییدیه ۱۲۶۳ به دامنه ۱۲۹۰ افزایش پیدا کند. در صورتی که همچنان زیر ۱۲۵۰ قرار داشته باشد به لمس سطح حمایتی خریداران و جذب سفارشات در لایه حمایتی ۱۲۰۰ ملزم است و بعد از برخورد به این سطح احتمال حمایت خریداران وجود دارد.

سناریو های احتمال

سناریو افزایشی: شکست دامنه ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۲ منجر به رشد قیمت تا دامنه ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵ می گردد.

سناریو کاهشی: شکست دامنه ۱۲۱۷ منجر به کاهش قیمت تا دامنه ۱۲۱۰ و ۱۲۰۰ می گردد.

سناریوهای برگشتی:

  • حالت اول: در صورتی که تا دامنه ۱۲۵۰ و ۱۲۶۲ افزایش را در این هفته داشته باشیم پس از لمس می تواند تبدیل به سناریو کاهشی تا دامنه ۱۲۰۰ گردد و اهداف میانی ۱۲۳۵ – ۱۲۱۷ – ۱۲۱۰
  • حالت دوم: پس از افزایش قیمت تا ۱۲۹۰ می تواند انجام گردد و با لمس سطوحی همچون ۱۲۹۰ ۱۲۹۵ و ۱۳۰۳ می توان شاهد برگشت قیمت از این سه سطح به دامنه ۱۲۵۰ باشیم.

تحلیل آبشده طلا (نقدی)

در تایم روزانه زیر سطح حمایت شکسته شده ۴۷۹ قرار دارد و در صورت تثبیت قیمت و از دست رفتن حمایت ها می تواند به کاهش خود تا دامنه ۴۷۵ ادامه دهد.و از دست رفتن این حمایت منجر به کاهش قیمت تا دامنه ۴۷۱ و تا دامنه ۴۶۵ می تواند ادامه دهد و این در حالیست که در جهت کاهش اونس طلا باشد.

سناریو های بعدی این نمودار

سناریو افزایشی: در صورت شکست مقاومت ۴۸۱ اهدافی همچون ۴۸۸ و ۴۹۰ در نظر دارد.و این رشد بایست در جهت رشد اونس طلا باشد.و شکست دامنه ۴۸۸ و ۴۹۰ منجر به رشد بیشتر قیمت تا دامنه ۴۹۶ و ۴۹۸ می گردد

سناریو برگشتی: در صورتی که با مقاومت ۴۸۸ و ۴۹۰ روبرو شود می تواند برگشت خوبی را تا دامنه ۴۸۱ و ۴۷۸ داشته باشد.


تحلیل سکه نقدی

حرکات قدرتمند نزولی در اونس طبق انتظار روی سکه نقدی هم اثرگذار بوده است و شاهد نزول قوی در این سکه هستیم.

سناریو افزایشی:به نظر میرسد برای افزایش قیمت سکه نقدی باید منتظر شکست ۱۱۲۰ باشیم. چرا که حتی اگر قیمت به محدوده ۱۱۱۲-۱۱۱۴ نیز برگشت کند، پولبک به کف قبلی می باشد.
بنابراین با شکست ۱۱۲۰ انتظار رشد تا اهداف ۱۱۲۸-۱۱۳۴-۱۱۴۰ را داشته باشیم. در این بین شکست ناحیه ۱۱۲۸ بسیار مهم است.

سناریو کاهشی: حرکت قدرتمند نزولی انجام شده ممکن است یک اصلاح را نیاز داشته باشد. بنابراین هدف حرکت اصلاحی محدوده ۱۱۱۲-۱۱۱۴ می باشد. اما برای ادامه حرکت نزولی مستلزم شکست ۱۱۰۳ می باشد. پس از شکست این سطح اهداف نزول ۱۰۹۵-۱۰۸۷-۱۰۸۲ می باشند.


تحلیل آتی سکه

با توجه به نمودار قیمت شاخص قراردادهای آتی سکه، در هفته گذاشته با مقاومت بسیار مستحکمی روبرو بوده است، و فعلا باید سطح حمایتی پیش رو را بشکند که تاییدیه ای برای این مقاومت باشد.

طی هفته گذشته آتی سکه با افزایش حجم معاملات روبرو شده است که بالاترین سطح هفته گذشته ۲۱۹۴۲ بود که در هفته جاری و در روز شنبه به بیشت از ۱۸۰۰۰ رسیده است، امید است که در ماهایی جاری به همین شکل شاهد رشد حجم معاملات باشیم و رونق در بازار آتی سکه ایجاد گردد.

تحلیل سررسید تحویل اردیبهشت ۹۶

با توجه به سطوح حمایت و مقاومت های شکل گرفته در این سررسید باید دید که کدام سناریو را رقم میزند و فعلا در کف قیمتی خود قرار گرفته است و می تواند مورد حمایت قرار گیرد و تا دامنه سطح شکست خود ادامه دهد. اما شکست سطوح مقاومتی پیش رو مهم خواهد بود.و فعلا با وجود کندل های ریزشی قوی که ایجاد شده است فشار فروشنده بسیار زیاد است، مگر اینکه مجدد به بالای ۱۱۶۰ حمایت خود بازگردد.

سناریو افزایشی: با شکست سطح مقاومتی دامنه ۱۱۵۹ و ۱۱۶۲ می تواند به رشد قیمت امیدوار بود و به اهدافی همچون ۱۱۶۵ – ۱۱۶۹ و ۱۱۷۳۵۰۰ برسد.

سناریو برگشتی: با توجه به اونس طلا در صورت رسیدن به دامنه مقاومتی ۱۱۶۰ احتمال برگشت وجود دارد و به اهداف کف قیمتی خود که ۱۱۴۴ محسوب می شود برسد و اهداف میانی ۱۱۵۸ – ۱۱۵۴ برسد.و شکست اخرین کف حمایت شده ۱۱۴۴ منجر به کاهش بیشتر قیمت می شود.

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه ۹۶

در این سررسید همانند سررسید اردیبهشت ۹۶ منجر به کاهش قیمت و شکست کف قیمتی خود شده و با شکست ۱۱۷۳ توانست تا دامنه ۱۱۶۲ ادامه دهد و در حال حاضر احتمال پولبک به سطح شکسته شده پیش بینی میشود.

سناریوهای پیش رو:
سناریو افزایشی: با شکست سطح مقاومتی ۱۱۷۳ می تواند تا دامنه ۱۱۸۰ ادامه دهد و برای رشد بیشتر نیاز به تثبیت قیمتی بالای لایه مقاومتی ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۳ دارد و در صورت شکل گیری این حالت می تواند مورد حمایت خریداران قرار گیرد و اهدافی همچون ۱۱۸۷ و ۱۱۹۲ را در نظر داشته باشد.سناریو بعدی با شکست ۱۱۹۲ پتانسیل میگیرد و با تاییدیه ۱۱۹۷ منجر به رشد قیمت تا دامنه ۱۲۰۷ و ۱۲۲۰ می گردد.

سناریو کاهشی:برگشت قیمت از دامنه ۱۱۷۳ و شکست کف قیمتی ۱۱۶۲ می تواند به کاهش بیشتر منجر شود.

سناریو برگشتی: در صورتی که تا دامنه ۱۱۸۲ و یا حتی ۱۱۹۲ ادامه دهد در صورت تریگر کاهشی در اونس طلا می تواند مجدد به حمایت های خود باز گردد و اهداف می تواند از برگشت ۱۱۹۲ به ۱۱۸۷ –  ۱۱۸۲ و گذر از ۱۱۸۲ به اهداف ۱۱۷۶۱۱۷۳ و ۱۱۶۲ برسد.


دیدگاه خود را بیان کنید