ثبت نام

تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۲۰ دی ماه ۹۵

ب

چشم انداز 

در هفته هاى پیشین و پس ازجلسه فدرال و افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ٢٠١۶ طلاى جهانى تا مرز ١١٢٠دلار ریزش داشت، در آخرین تحلیل صراحتا پیشنهاد استفاده از فرصت هاى خرید را با توجه به تعطیلى ژانویه و افزایش فصلى تقاضا مطرح نمودیم و تا امروز شاهد افزایش قیمت طلا تا ١١٨۵ دلار بوده ایم . در ادامه تحلیل هفتگى طلاى جهانى را عرض می نماییم.

تحلیل بنیادی 

هفته اى که گذشت شاهد افزایش قیمت طلاى جهانى در نتیجه افزایش تقاضا و بیانیه فدرال در خصوص امکان تجدید نظر در میزان دفعات افزایش نرخ بهره بودیم، با این حال با انتشار آمارهاى اقتصادى امریکا در عصر جمعه و بهبود نسبى آن طلاى جهانى از ١١٨۵ دلار تا ١١٧٠ دلار کاهش یافت . با این حال اهرم تقاضا براى هفته هاى آتى میتواند نیروى محرکه ادامه افزایش اونس تا مرز ١٢٠٠ دلار را فراهم نماید .

تحلیلگر فاندامنتال: مرتضی طالعی

تحلیل تکنیکال

در تایم روزانه نشانه هایی از رویت محدوده مقاومتی ۱۲۰۰ دیده می شود. و می تواند به دو صورت شکل گیرد و با شکست مقاومت فعلی ۱۱۸۰ و برگشت به دامنه ۱۱۴۰۱۱۰۹ مجدد به دامنه ۱۲۰۰ افزایش پیدا کند.شکست وعدم شکست ۱۲۰۰ می تواند اهدافی ۵۰ دلاری را به دنبال داشته باشد.

تحلیل اونس طلا در تایم روزانه
نمودار اونس طلا در تایم روزانه

برای هفته جاری توجه زیادی به حمایت های  ۱۱۶۵ و ۱۱۴۰  و مقاومت های ۱۱۸۰ و ۱۲۰۰ است چرا که شکست این سطوح منجر به نوسان تازه ای خواهد شد و سطح مقاومتی فعلی در تایم روزانه ۱۲۰۰ و حمایت ۱۱۴۰ است و در هفته جاری احتمال نوسان در این بازه قیمتی وجود دارد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا

حالت هایی که در نمودار تایم چهارساعته می تواند در هفته جاری ایجاد شود، اصلاح تا محدوده ۱۱۴۰ و یا شکست سقف قیمتی و رویت ۱۲۰۰ است.سطوح میانی همچون حمایت ۱۱۶۵ و مقاومت ۱۱۸۰ منجر به واکنش می شود و باید توجه بیشتری به انها داشت.

حالت اول: چنانچه قیمت با شکست دامنه ۱۱۷۰ مواجه شود احتمال کاهش قیمت تا سطح حمایتی ۱۱۶۵ وجود دارد که بعد از رویت این سطح در صورت عدم شکست ۱۱۶۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۷۵ – ۱۱۸۰ – ۱۱۹۸ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی ۱۱۶۰ مواجه شود احتمال کاهش قیمت در دامنه ۱۱۵۶ تا ۱۱۴۰ وجود دارد و رویت این سطوح و عدم شکست ۱۱۳۵ منجر به برگشت و افزایش قیمت به سمت ۱۱۶۰ – ۱۱۷۰ – ۱۱۷۵ -۱۱۸۰ و ۱۱۹۸ وجود دارد.

حالت سوم: از دست رفتن حمایت کلیدی ۱۱۳۵ منجر به کاهش قیمت به اهداف ۱۱۲۷ – ۱۱۲۳ – ۱۱۰۸ می شود.

حالت چهارم: چنانچه قیمت به دامنه ۱۱۰۸ تا ۱۱۱۰ کاهش پیدا کند عدم رویت ۱۱۰۵ احتمال رشد از این سطح به مقاومت های پیش رو وجود دارد.

نمودار اونس طلا در تایم چهارساعته
نمودار اونس طلا در تایم چهارساعته

ارسال دیدگاه