آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا | ۱۵ آبان ۹۵

gold-analysis-2-aban
امتیاز به نویسنده

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا توانست با شکست سطح مقاومتی ۱۲۷۸ خود را به سطح کلیدی ۱۳۰۸ برساند و فعلا واکنش خوبی ایجاد کرده است و در سطح قیمتی ۱۳۰۴ در پایان بازار جهانی قیمت خورده است، و فعلا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته جاری تحت تاثیر قرار می گیرد و احتمال رویت نوسانات شدید دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس 

در تایم روزانه سطوح کلیدی ۱۳۰۸و ۱۲۹۵ بسیار مهم است و فعلا قیمت در بین آن درحال نوسان است و شکست هر کدام می تواند منجر به رشد و کاهش قیمت گردد.

سناریوهای اونس طلا

سناریو افزایشی: شکست ۱۳۰۸ هدف ۱۳۳۰ و اهداف میانی ۱۳۱۶ – ۱۳۲۵ 

سناریو کاهشی: شکست ۱۲۹۵ هدف ۱۲۷۸ و اهداف میانی ۱۲۸۸ – ۱۲۸۵

اونس طلا در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی
سکه نقدی فعلا روند صعودی را طی میکند اما در حال حاضر به مقاومت ۱۱۲۹۰۰۰ رسیده است که سقف محدوده order block ما می باشد. جهت رشد بیشتر شکست این مقاومت الزامی است. البته در صورتی که قیمت قصد اصلاح داشته باشد، میتواند تا محدوده ۱۱۰۷۰۰۰ نزول کرده و مجددا حرکت صعودی خود را ادامه دهد.

سناریوهای سکه نقدی

سناریو افزایشی: شکست مقاومت ۱۱۲۹۰۰۰ منجر به دستیابی سکه نقدی به اهداف ۱۱۳۶۰۰۰ و ۱۱۵۰۰۰۰ می گردد.

سناریو مقاومتی: مقاومت و از دست رفتن حمایت ۱۱۰۷۰۰۰ منجر به کاهش قیمت به اهداف ۱۱۰۰۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰ و ۱۰۸۰۰۰۰ می گردد.

سناریو کاهشی: شکست حمایت ۱۰۸۰۰۰۰ منجر به کاهش قیمت به اهداف ۱۰۵۰۰۰۰ و ۱۰۳۰۰۰۰ می گردد.

سکه نقدی در تایم روزانه

تحلیل آتی سکه

طی هفته گذشته شاهد افزایش ۵هزارتایی حجم معاملات بودیم، و با توجه به رشد  و کاهش شارپی اونس طلا نوسانی تا حدود ۶ هزارتومان ایجاد کرد، اما هنوز حجم معاملات نسبت به گذشته بسیار کم است و امید است که در هفته جاری حجم بیشتری را رقم بزند.و باید توجه داشت که در هفته جاری اونس طلا تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار میگیرد و باید محتاطانه عمل کرد.

سناریوهای آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶

با توجه به سطوح کلیدی ۱۱۷۳۵۰۰۰ و ۱۱۶۵۰۰۰ شکست نزولی و صعودی در این سطوح می تواند اهداف مشخصی را دنبال کند. و فعلا می تواند در دامنه ۱۱۸۰۰۰۰ تا ۱۱۵۹۰۰۰ نوسان دهد.

سناریو افزایشی: شکست صعودی در دامنه ۱۱۷۳۵۰۰ هدف ۱۱۸۰۰۰۰ و ۱۱۸۳۰۰۰ را به دنبال دارد.

سناریو کاهشی: شکست نزولی در دامنه ۱۱۶۵۰۰۰ اهدافی همچون ۱۱۶۲۰۰۰ و ۱۱۵۹۰۰۰ را به دنبال دارد.

سناریوهای برگشتی: می تواند در محدوده ۱۱۷۳۵۰۰ به امید کاهش قیمت در اونس طلا مورد توجه عرضه کنندگان گردد و به دامنه ۱۱۶۵۰۰۰ بازگردد.

اتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶

سناریوهای آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۶

در نمودار تحویل تیر سطوح های محدودی داریم اما با توجه به تکنیک قیمتی توسط سطوح می توان به درک خوبی از نمودار رسید، که سقف قیمتی و کف قیمت این سررسید کجا واقع شده است و همانطور در چه سطحی در صورت شکست به اهداف خوبی میرسد.

سناریو افزایشی:شکست صعودی در سطح ۱۱۹۲۰۰۰ می تواند به اهداف ۱۱۹۵۰۰۰ و ۱۱۹۸۰۰۰ گردد که سقف قیمتی این سررسید است.

سناریو کاهشی: به نظر می رسد با توجه به سطوح، تنها شکست ۱۱۸۲۰۰۰ می تواند منجر به کاهش قیمت تادامنه ۱۱۷۹۰۰۰۱۱۷۵۰۰۰ و ۱۱۷۳۰۰۰ گردد و شکست های نزولی میانی از سطح ۱۱۸۵۰۰۰ می تواند شکل گیرد و تا سطح ۱۱۸۲۰۰۰ ادامه دهد.

سناریوهای برگشتی: در دامنه قیمتی ۱۱۹۲۰۰۰ می تواند مورد توجه عرضه کنندگان گردد و به دامنه ۱۱۸۵۰۰۰ مجدد بازگردد.

آتی سکه تحویل تیر ماه۹۶

 


دیدگاه خود را بیان کنید