ثبت نام

تقویم اقتصادی

ب
تقویم اقتصادی چیست؟

همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. هرچند که در طلاچارت اعتقاد ما بر این است که نوسانات قیمت تماما تکنیکالی می باشند و گزارش های اقتصادی صرفا باعث شروع حرکت در جهتی که تحلیل تکنیکال مشخص میکند، میشوند؛ اما بد نیست که چشم اندازی از گزارش های اقتصادی هفته نیز داشته باشیم.
در بخش تقویم اقتصادی طلاچارت، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی آمریکا می باشد. چرا که زمینه اصلی کار ما مرتبط با طلا بوده و آمارهای کشور آمریکا تاثیر زیادی روی اونس طلا دارند. این بخش هر یکشنبه بروزرسانی شده و آمارهای اقتصادی مهم آمریکا را به همراه تاریخ و زمان انتشار آنها را به شما نشان خواهد داد.به منظور اطلاع از گزارش های اقتصادی قدرتمند آمریکا که بر روی اونس طلا تاثیر زیادی دارند، این مطلب را بخوانید.

تاریخساعتپولتاثیرشاخص ها
سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۹۶
۱۷:۰۰USDشاخص قیمت تولید کننده آمریکا
چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۷:۰۰USDشاخص قیمت مصرف کننده آمریکا
۱۹:۰۰USDشاخص موجودی نفت خام آمریکا
۲۲:۳۰USDشاخص طرح اقتصادی بانک مرکزی آمریکا
USDانتشار بیانیه بانک مرکزی آمریکا
USDشاخص نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا
۲۳:۰۰USDکنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی آمریکا
پنجشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۰۲:۳۰USDسخنرانی براینارد یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا
۱۷:۰۰USDشاخص خرده فروشی آمریکا
USDشاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا
USDشاخص قیمت واردات آمریکا
جمعه ۲۴ آذر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۷:۰۰USDشاخص تولید نیویورک آمریکا
۱۷:۴۵USDشاخص استفاده از ظرفیت تولید کننده آمریکا
USDشاخص تولید صنعتی آمریکا