ثبت نام

تقویم اقتصادی

ب
تقویم اقتصادی چیست؟

همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. هرچند که در طلاچارت اعتقاد ما بر این است که نوسانات قیمت تماما تکنیکالی می باشند و گزارش های اقتصادی صرفا باعث شروع حرکت در جهتی که تحلیل تکنیکال مشخص میکند، میشوند؛ اما بد نیست که چشم اندازی از گزارش های اقتصادی هفته نیز داشته باشیم.
در بخش تقویم اقتصادی طلاچارت، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی آمریکا می باشد. چرا که زمینه اصلی کار ما مرتبط با طلا بوده و آمارهای کشور آمریکا تاثیر زیادی روی اونس طلا دارند. این بخش هر یکشنبه بروزرسانی شده و آمارهای اقتصادی مهم آمریکا را به همراه تاریخ و زمان انتشار آنها را به شما نشان خواهد داد.به منظور اطلاع از گزارش های اقتصادی قدرتمند آمریکا که بر روی اونس طلا تاثیر زیادی دارند، این مطلب را بخوانید.

تاریخساعتپولتاثیرشاخص ها
سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۶
۱۷:۰۰USDشاخص خرده فروشی آمریکا
USDشاخص تولید نیویورک آمریکا
USDشاخص قیمت واردات آمریکا
چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۷:۰۰USDشاخص مجوزهای ساختمان آمریکا
USDشاخص شروع ساخت مسکن آمریکا
۱۹:۰۰USDشاخص موجودی نفت خام آمریکا
۲۲:۳۰USDجلسه پیشین بانک مرکزی آمریکا
پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۷:۰۰USDشاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا
USDشاخص تولیدی فیلادلفیلا فدرال آمریکا
۱۷:۴۵USDشاخص میزان ظرفیت آمریکا
۱۹:۰۰USDشاخص تولید صنعتی امریکا
۲۱:۰۰USDسخنرانی کاپلان اعضایی بانک مرکزی آمریکا
جمعه ۲۷ مرداد ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۸:۳۰USDشاخص اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان
۱۸:۴۵USDسخنرانی کاپلان اعضایی بانک مرکزی آمریکا

دیدگاه ها بسته شده