ثبت نام

تقویم اقتصادی

ب
تقویم اقتصادی چیست؟

همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. هرچند که در طلاچارت اعتقاد ما بر این است که نوسانات قیمت تماما تکنیکالی می باشند و گزارش های اقتصادی صرفا باعث شروع حرکت در جهتی که تحلیل تکنیکال مشخص میکند، میشوند؛ اما بد نیست که چشم اندازی از گزارش های اقتصادی هفته نیز داشته باشیم.
در بخش تقویم اقتصادی طلاچارت، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی آمریکا می باشد. چرا که زمینه اصلی کار ما مرتبط با طلا بوده و آمارهای کشور آمریکا تاثیر زیادی روی اونس طلا دارند. این بخش هر یکشنبه بروزرسانی شده و آمارهای اقتصادی مهم آمریکا را به همراه تاریخ و زمان انتشار آنها را به شما نشان خواهد داد.به منظور اطلاع از گزارش های اقتصادی قدرتمند آمریکا که بر روی اونس طلا تاثیر زیادی دارند، این مطلب را بخوانید.

تاریخساعتپولتاثیرشاخص ها
سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۹۶۱۷:۳۰USDسخنرانی پائول یکی از اعضایی بانک مرکزی امریکا
چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۵:۴۵USDشاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی موسسه خصوصی آمریکا
۱۷:۳۰USDشاخص مدیران خرید غیر کارخانه ای آمریکا
۱۸:۰۰USDشاخص موجودی نفت خام آمریکا
۲۲:۴۵USDسخنرانی جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا
پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۶:۰۰USDشاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا
USDشاخص تراز تجاری آمریکا
۱۶:۴۰USDسخنرانی پائول یکی از اعضایی بانک مرکزی امریکا
۱۷:۳۰USDسخنرانی هارکر یکی از اعضایی بانک مرکزی امریکا
USDشاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا
جمعه ۱۴ مهر ماه ۹۶
www.TalaChart.ir
۱۶:۰۰USDشاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا
USDشاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا
USDشاخص نرخ بیکاری آمریکا
۱۹:۴۵USDسخنرانی دادلی یکی از اعضایی بانک مرکزی امریکا
۲۰:۱۵USDسخنرانی کاپلان یکی از اعضایی بانک مرکزی امریکا