ثبت نام

تحلیل اونس طلا | ۸ مرداد ماه ۹۶

analysis-xauusd
ب

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با پایداری قیمت در بالای ۱۲۳۵ توانست با رشد بیشتری روبرو شود که در پایان هفته تا محدوده ۱۲۷۰ افزایش پیدا کرد، و کف قمیتی هفته گذشته ۱۲۴۴ و سقف ۱۲۷۰ است. که این رشد با توجه به امارهای امریکا منشا گرفته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در بلند مدت

در نمودار روزانه اونس طلا شاهد حرکات رفت و برگشتی برای جمع کردن سفارشات هستیم که خریدار و فروشنده از فرصت های خوبی برای جمع کردن سفارشاتشان استفاده می کنند و دیده می شود که خریدار در دامنه ۱۲۲۰ الی ۱۲۰۰ و فروشنده در دامنه ۱۲۹۵ الی ۱۲۸۰ درحال جمع آوری است.

اما در نمودار کلی دیده می شود که قیمت می تواند به مرز قیمت های ۱۳۳۵ الی ۱۱۲۰ هم در بلندمدت دسترسی پیدا کند.و در میان مدت سطح قیمتی ۱۲۹۵ و ۱۱۹۵ در حال واکنش هستند و خروج از این دامنه می تواند به سطوح ۱۳۳۵ و ۱۱۲۰ نزدیک شوند.

سناریوهای احتمالی در بلند مدت شامل:

سناریو شکست صعودی دامنه ۱۲۹۵ با اهداف ۱۳۰۰۱۳۱۸۱۳۳۵

سناریو شکست نزولی دامنه ۱۱۹۵ اهداف ۱۱۹۰۱۱۸۰  – ۱۱۵۰۱۱۲۰

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم چهارساعته اونس طلا سقف قیمتی ۱۲۹۵ و کف قیمتی ۱۲۰۵ است که قیمت در محدوده ۱۲۷۰ قرار گرفته است.

سطوح مقاومتی پیش رو ۱۲۷۰۱۲۸۱۱۲۹۰ و ۱۲۹۵

سطوح حمایتی پیش رو ۱۲۵۷۱۲۴۳۱۲۳۵۱۲۲۰ و ۱۲۰۵

سناریو های احتمالی هفته جاری

سناریو مقاومتی: چنانچه قیمت با پایداری در زیر ۱۲۷۰ همراه باشد احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۵۸ وجود دارد.

سناریو برگشتی: چنانچه قیمت با سناریو مقاومتی همراه باشد و با رویت دامنه ۱۲۵۸ با عدم شکست ۱۲۵۷ می تواند منجر به برگشت شود و اهداف شامل ۱۲۷۰  – ۱۲۸۱ است.

سناریو افزایشی: عدم پایداری قیمت در زیر ۱۲۷۰ و شکست ان احتمال رشد قیمت به سمت ۱۲۸۱۱۲۹۰۱۲۹۵ وجود دارد.

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه