ثبت نام

تحلیل اونس طلا | ۲۷ فروردین ۹۶

analysis-of-gold
ب

چشم انداز

طی هفته گذشته و با توجه به تحلیل ارائه شده، قیمت با پایداری و شکست ۱۲۶۳ توانست به سه هدف خود دست پیدا کند. اونس در حال حاضر در دامنه ۱۲۸۷ قرار گرفته است و همچنان پتانسیل صعودی با توجه به وضعیت اقتصادی دولت های ابرقدرت وجود دارد، که این فلز زرد گران بها مکانی امن برای سرمایه گذاری شده است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در نمودار روزانه سه دامنه مهم وجود دارد، سطح عرضه، تقاضا، و تبدیل که در حال حاضر قیمت فعلی در بالای تبدیل و نزدیک به دامنه عرضه قرار دارد که دامنه عرضه ۱۲۹۳ الی ۱۳۰۸ و تبدیل ۱۲۶۳ الی ۱۲۴۰ و تقاضا ۱۲۰۰ الی ۱۱۸۳ قراردارد.که عدم شکست و برگشت به دامنه ها می تواند منجر به نوسات با هدف های مشخصی گردد.

سناریوهای احتمالی نمودار روزانه در هفته جاری

سناریو افزایشی: در نمودار قیمتی روزانه قیمت در بالای سطح تبدیل قرار دارد و آن دامنه تقاضایی فعلی در تایم روزانه است، و پایداری قیمت بالای ۱۲۴۰ تمایلات صعودی همچنان وجود دارد. و رویت مجدد دامنه ۱۲۴۰ الی ۱۲۶۳ مورد توجه خریدار است و احتمال حمایت و برگشت به سمت سطح عرضه ۱۳۰۰ وجود دارد.اما در صورت شکست ۱۳۰۸ قیمت می تواند تا دامنه ۱۳۳۵ افزایش داشته باشد و اهداف میانی شامل ۱۳۱۵ – ۱۳۲۵

سناریو کاهشی: از دست رفتن دامنه قیمتی ۱۲۶۳ الی ۱۲۴۰ منجر به شکست نزولی می شود و احتمال کاهش تا عرضه شکل گرفته ۱۲۰۰ الی ۱۱۸۳ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: رویت دامنه ۱۲۹۳ و ۱۳۰۸ در صورت عدم شکست ۱۳۰۸ احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه ۱۲۶۳ و ۱۲۴۰ وجود دارد.

حالت دوم: رویت دامنه ۱۲۶۳ و ۱۲۴۰ در صورت عدم شکست ۱۲۴۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۷۵۱۲۹۳ و ۱۳۰۸ وجود دارد.

ارسال دیدگاه