ثبت نام

تحلیل اونس طلا | ۲۰ فروردین ۹۶

gold-analysis
ب

چشم انداز

طی هفته اخیر بازار جهانی طلا با تقاضا در اوایل هفته روبرو شد و توانست تا دامنه مقاومتی ۱۲۷۰ پیش برود و بالاترین قیمت در پنج ماه اخیر را تجربه کند، اما در دامنه ۱۲۵۵ و ۱۲۷۵ با عرضه شدید روبرو است، و شکست این دامنه منجر به افزایش بیشتر قیمت  و عدم شکست آن منجر به برگشت قیمت می گردد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تایم روزانه قیمت نشان می دهد که بین ۱۲۵۵ تا ۱۲۷۵ سطح عرضه قوی شکل گرفته است و دامنه تقاضایی اصلی بین ۱۱۹۸ تا ۱۲۱۰ است و فعلا زیر عرضه فعلی قرار دارد، عدم شکست و پایداری بالای ۱۲۶۳ احتمال برگشت قیمت به سمت تقاضای فعلی وجود دارد و پایداری بالای ۱۲۶۳ منجر به افزایش به سمت ۱۲۷۵ می گردد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در تایم روزانه

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در اوایل هفته بالای ۱۲۵۵ قرار گیرد، عدم شکست و برگشت به زیر ۱۲۴۸ احتمال افزایش به سمت ۱۲۶۳۱۲۷۰۱۲۷۵ وجود دارد.در صورت پایداری بالای ۱۲۶۳ می تواند به بالای ۱۲۷۵ یعنی ۱۲۸۳ و حتی ۱۲۹۰ افزایش پیدا کند.

سناریو کاهشی: عدم پایداری بالای ۱۲۵۰ و شکست نزولی ۱۲۴۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۲۵ – ۱۲۲۰ – ۱۲۱۵ و ۱۲۰۰ وجود دارد.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه ۱۲۸۳ تا ۱۲۷۵ قرار گیرد احتمال برگشت با عدم شکست ۱۲۹۳ وجود دارد و اهداف شامل: ۱۲۶۳ و دامنه ۱۲۵۰ در مرحله اول است.

حالت دوم: چنانچه قیمت در دامنه قیمتی ۱۲۱۰ تا ۱۲۰۰ قرار بگیرد، عدم شکست نزولی در ۱۱۹۵ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۲۰ – ۱۲۳۸ – ۱۲۴۵ و ۱۲۵۰ وجود دارد.

نمودار قیمتی اونس طلا در تایم روزانه
نمودار قیمتی اونس طلا در تایم روزانه

 

ارسال دیدگاه