ثبت نام

تحلیل اونس طلا | ۱۵ اسفند ۹۵

ب

چشم انداز اونس طلا

  • در ۱۴ روز گذشته ۳ کندل پین بار روزانه به زیبائی در منطقه تقاضا ۱۲۱۶ تا ۱۲۲۴ شکل گرفته است که نشان از حمایت قوی خریداران می باشد .
  • بسته شدن کندل هفتگی بالای ۱۲۲۹ در ابتدای ماه مارچ بسیار حائز اهمیت بوده است ، چرا که باعث شده خط روند صعودی شکسته نشود و تمایلات صعودی کماکان برقرار باشد .
  • مادامیکه نوسانات بالای ۱۲۱۶ الی ۱۲۲۴ تداوم داشته باشد و این محدوده با قدرت به سمت پایین شکسته نشده باشد می توان گفت که طلا در محدوده ارزان خود نوسان می کند و فرصت خوبی برای خرید می باشد .
  • صعود بیشتر منوط به عبور و تثبیت از ۱۲۴۰ و سپس ۱۲۶۳ می باشد و چنانچه قادر به شکست ۱۲۶۳ نباشد مجدد به ۱۲۴۰ و سپس ۱۲۲۴ برمی گردد .
  • می توان گفت تا روز چهارشنبه و سپس جمعه که آمار اشتغال بخش خصوصی و دولتی آمریکا اعلام می شود محدوده ارزشی اونس ، ۱۲۲۴ الی ۱۲۶۳ خواهد بود و کاهش یا افزایش بیشتر منوط به شکسته شدن یکی از دو سطح ۱۲۱۶ و ۱۲۶۳ خواهد بود .

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: دیده می شود که لایه تقاضایی فعلی در دامنه ۱۲۲۴ تا ۱۲۱۶ قرار دارد .عدم شکست این لایه و لمس آن باعث رشد قیمت به اهداف ۱۲۴۰ – ۱۲۴۵ – ۱۲۵۰ – ۱۲۶۳ میشود.

سناریو کاهشی: شکست لایه تقاضایی فعلی که در دامنه ۱۲۲۴ تا ۱۲۱۶ قرار دارد منجر به کاهش قیمت به دامنه ۱۲۰۲  – ۱۱۹۰ و دامنه ۱۱۸۵ میشود.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: رویت دامنه منطقه عرضه ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۳ و عدم شکست ۱۲۶۵ احتمال برگشت قیمت به دامنه ۱۲۴۵ – ۱۲۴۰ – ۱۲۳۲ در مرحله اول وجود دارد.
  • حالت دوم: رویت دامنه منطقه تقاضا ۱۲۲۴ تا ۱۲۱۶ و عدم شکست ۱۲۱۶ احتمال برگشت قیمت به دامنه ۱۲۴۰ – ۱۲۴۵ – ۱۲۵۰ و ۱۲۶۳ وجود دارد.
نمودار اونس طلا در تایم روزانه
نمودار اونس طلا در تایم روزانه

ارسال دیدگاه