ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲ اردیبهشت ۹۶

analysis-gold-iran

چشم انداز

طی هفته گذشته برخلاف حرکت قیمتی اونس طلا بازار داخل با تقاضای قوی روبرو شد و قیمت مجدد به سقف قیمتی هم نفوذ کرد.در ابشده طلا شاهد رشد شارپی و شکست سقف چندین ساله خود بودیم که قیمت با توجه به تحلیل ارائه شده بعد از لمس دامنه عرضه ای که تبدیل به تقاضا شده بود و توانست تا دامنه ۵۱۸۰۰۰ افزایش پیدا کند. و فعلا در دامنه ۵۱۰۰۰۰ است و سکه نقدی هم توانست مجدد سقف قیمتی ۱۲۳۰۰۰۰ را لمس کند و مجدد با عرضه قوی تا دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ کاهش پیدا کند و دیده می شود همچنان تمایلات صعودی وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا

در نمودار روزانه آبشده طلا، نشان می دهد که پایداری قیمت در بالای تراز ۵۰۰۰۰۰ منجر به افزایش ۵۰ الی ۳۰ هزارتومانی می شود و از دست رفتن تراز ۵۰۰۰۰۰ قیمت می تواند تا دامنه ۴۹۰۰۰۰ و در این بازه قیمتی کاهش پیدا کند. مناطق عرضه فعلی در محدوده ۵۱۹۰۰۰ و ۵۱۶۰۰۰ قرار دارد. و دامنه تقاضا بین ۵۰۰۰۰۰ و ۵۰۴۰۰۰ است. بنابراین رویت دامنه عرضه احتمال برگشت قیمت به سمت تقاضا و رویت دامنه تقاضا احتمال برگشت قیمت به سمت عرضه و در صورت شکست عرضه و تقاضایی فعلی می تواند اهدافی ۵ الی ۱۰ هزارتومانی را رقم زند.

تحلیل سکه نقدی

در نمودار روزانه سکه نقدی قیمت در دامنه عرضه ای که تبدیل به تقاضا شده قرار گرفته است و دیده می شود که باید منتظر شکست و عدم شکست ان باشیم که سطوح مشخص شده در زیر به آن اشاره می شود.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سطوح ۱۲۲۴۰۰۰ الی ۱۲۳۰۰۰۰ و ۱۲۱۵۰۰۰ بسیار مهم شده است، چرا که با شکست این سطوح می تواند قیمت به نوسان بیشتری منجر شود.

سناریو افزایشی: شکست دوباره ۱۲۲۴۰۰۰ تمایلات صعودی بیشتری را در پیش دارد و پایداری در بالای این سطح اهدافی همچون ۱۲۳۰۰۰۰ – ۱۲۵۰۰۰۰ در مرحله اول دیده می شود.

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۲۱۵۰۰۰ می تواند از رشد بیشتر قیمت در مرحله اول جلوگیری کند و اهداف این سناریو شامل ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰ است.

تحلیل آتی سکه

در نمودار کل آتی سکه که ادامه آن آخرین سررسید (تحویل دی ماه ۹۶) ادامه دهنده آن است. قیمت به دامنه سقف قیمتی خود قرار گرفته است و دید می شود که سطح عرضه قوی در دامنه ۱۴۱۰۰۰۰ الی ۱۴۲۰۰۰۰ وجود دارد.و تقاضای فعلی محدوده ۱۳۸۰۰۰۰ الی ۱۳۷۴۰۰۰ است. بنابراین دامنه نوسان در هفته جای می تواند بین عرضه وتقاضای فعلی باشد. و سناریوهای آن به شرح زیر خواهد بود.

سناریوهای احتمالی آتی سکه در هفته جاری

سناریو افزایشی: با توجه به لمس قیمت در دامنه تقاضای فعلی احتمال رشد بیشتر به سمت اهداف ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۴۰۵۰۰۰ وجود دارد. اما سناریو افزایشی برای لمس دامنه عرضه فعلی با شکست ۱۴۱۰۰۰۰ به هدف ۱۴۲۰۰۰۰ شکل می گیرد. و واکنش قیمت به این سطح بسیار مهم خواهد بود.

سناریو کاهشی: چنانچه دامنه تقاضای فعلی شکست شود امکان ادامه کاهش قیمت وجود دارد و شکست نزولی ۱۳۷۴۰۰۰ اهدافی شامل ۱۳۷۰۰۰۰۱۳۶۶۰۰۰۱۳۶۲۰۰۰ و با شکست نزولی ۱۳۶۲۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۳۵۰۰۰۰ و ۱۳۴۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی به اهداف ۱۴۰۰۰۰۰ الی ۱۴۰۵۰۰۰ دست پیدا کند، عدم شکست صعودی ۱۴۱۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به تقاضای فعلی وجود دارد و اهداف میانی شامل ۱۳۹۰۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰ و ۱۳۷۵۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست صعودی ۱۴۱۰۰۰۰ به دامنه ۱۴۱۵۰۰۰ الی ۱۴۱۹۰۰۰ افزایش پیدا کند با عدم شکست ۱۴۲۱۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰- ۱۳۹۰۰۰۰ و ۱۳۸۵۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت سوم: چنانچه قیمت ۱۳۷۸۰۰۰ الی ۱۳۷۴۰۰۰ قرار بگیرد، عدم شکست ۱۳۷۴۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای اهداف ۱۳۹۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰ و ۱۴۰۵۰۰۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه