ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | در سال جدید

analysis-of-tala-in-new-years

با اولین تحلیل سال ۱۳۹۶ در خدمت شما هستیم، چشم انداز طلا داخلی بسیار قابل توجه معامله گران است، چرا که در سال اخیر با شکل گیری حباب قیمتی در طلا و نوسانات شدید روبرو شده اند و باید دید در سال جاری این حباب از بین خواهد رفت یا خیر، اما در کل دیده می شود که به دلیل آشفتگی وضعیت اقتصادی ایران و نبود مکانی امن برای سرمایه گذاری تقاضای زیادی برای طلا ایجاد شده است، قطعیتی در این موضوع نیست در واقعیت بازار چنین است.شاید تصوراتی که بنده دارم بسیار اشتباه باشد در کل آنچه که موجب افزایش قیمت میگردد “تقاضا” است. امید است که در سال جاری حباب طلا به حالت نرمال خود باز گردد و بتوان همزمان با اونس طلا با دلایل معاملاتی برای معامله اقدام کنیم، در حال حاضر تنها خود نمودارها رابه صورت مجزا می توان مورد تحلیل قرار داده و معامله انجام داد .

راز قیمت؛ مطلب آموزشی در جهت تحلیل

در کل دنیا پر شده از روش های تحلیل و معاملاتی، اما چیزی که هنوز تغییر نکرده است، نقشه ها در نمودار قیمتی است؛ اینطور باید گفت که تمام روش ها به جز نمودار خوانی با استفاده از خود نمودار خالی قیمت سرگرمی است، واقعیت اینجا است که قیمت با نقشه های از پیش تعیین شده حرکت می کند.برای بارگذاری حجم عظیمی از معاملات، نیاز به حرکات گیج کننده است که به وسیله نقشه این نوسانات ایجاد می شود، و آن حجم عظیم بارگذاری می شود، سپس با خیال راحت با وسیله چند سطح کلیدی معاملات خود را کنترل می کنند.برای بارگذاری حجم عظیم موقعیت فروش بایست بیگ بویز همه را خریدار و برای موقعیت خرید همه را فروشنده کند؛ در غیر این صورت نمی تواند معاملات خود را بارگذاری کند.توصیه ای که می توان داشت این است که با پاک کردن تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها از روی نمودار دستان پشت پرده را تشخیص دهید تا قبل از اینکه جیب شما را خالی نکرده اند!

تحلیل آبشده طلا هفته جاری

در نمودار قیمتی آبشده طلا وضعیت با پتانسیل مثبت روبرو است و دامنه قیمتی ۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۴۰۰۰ دامنه عرضه شکسته شده و تبدیل به تقاضا شده است و تا زمانی که زیر ۵۰۰۰۰۰ پایدار نباشد می تواند در میان مدت مورد تقاضا  گیردو افزایش به سمت ۵۰۸۰۰۰ و تا بازه قیمتی ۵۲۰۰۰۰ وجود داشته باشد.

شکست نزولی در دامنه ۵۰۰۰۰۰ تا  ۴۹۸۰۰۰ منجر به کاهش قیمت به سمت ۴۹۶۰۰۰ -۴۹۲۰۰۰ تا ۴۹۰۰۰۰ می گردد.در آن دامنه در صورتی که توانایی شکست نزولی در ۴۸۷۰۰۰ رانداشته باشد مورد تقاضا صورت می گیرد و اهداف میتواند تا دامنه ۵۰۰۰۰۰ و ۵۰۸۰۰۰ باشد.

در کل دیده می شود که در کوتاه مدت به این چند حالت خواهد بود و در میان مدت صعودی تا دامنه ۵۱۸۰۰۰ و در بلند مدت در صورت گذر از ۵۲۰۰۰۰ اهداف ۵۳۵۰۰۰۵۵۰۰۰۰ را در صورت عدم شکست نزولی ۴۸۰۰۰۰ دارا است.

نمودار قیمتی آبشده طلا
نمودار قیمتی آبشده طلا

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار قیمتی سکه نقدی حرکت شارپی در پایان سال اخیر ایجاد شده که سطح قیمتی ۴ ساله خود را لمس کرد و بالاترین قیمت سال اخیر ۱۲۳۳۰۰۰ بوده است، و فعلا در دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ درحال نوسان است، و همچنان پتانسیل مثبت همانند آبشده طلا وجود دارد. و فعلا نشانه ای از کاهش اصلی و کاهش حباب قیمتی دیده نمی شود.

اما تا زمانی که قیمت زیر ۱۲۲۵۰۰۰ باشد در میان مدت احتمال کاهش به سمت ۱۱۶۰۰۰۰ وجود دارد اما باز هم شکست و کاهش اصلی تلقی نمی شود و مستلزم کاهش بیشتر و شکست حمایت ۱۱۵۰۰۰۰ برای کاهش اصلی است.و افزایش قیمت نیازمند پایداری بالای سطح قیمتی ۱۲۲۵۰۰۰ است و چنانچه ایجاد شود افزایش قیمت به سمت ۱۲۳۳۰۰۰ -۱۲۴۵۰۰۰ و ۱۲۶۵۰۰۰ وجود دارد.

در کوتاه مدت سناریو افزایشی و کاهشی بین ۱۲۲۵۰۰۰ تا ۱۱۸۰۰۰۰ است که در صورت رویت و شکست سطوح اهداف مشخصی را داراست.

سناریوهای احتمالی در کوتاه مدت

سناریو افزایشی: شکست سطح مقاومتی ۱۲۱۰۰۰۰ احتمال افزایش به سمت ۱۲۱۵۰۰۰ – ۱۲۲۰۰۰۰ – ۱۲۲۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: عدم شکست مقاومت ۱۲۱۰۰۰۰ و پایداری در زیر آن احتمال کاهش به سمت ۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: رویت اهداف سناریو افزایشی با عدم شکست سطح قیمتی ۱۲۲۵۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: رویت اهداف سناریو کاهشی با عدم شکست ۱۱۸۵۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۱۹۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۱۰۰۰۰ وجود دارد.
نمودار قیمتی سکه نقدی
نمودار قیمتی سکه نقدی

 

تحلیل آتی سکه

در نمودار کلی آتی سکه که تحویل دی ماه ۹۶ است. قیمت به آخرین کف شکسته شده واکنش نشان داده است و مورد عرضه قرار گرفته و دیده می شود که پایداری زیر این سطح می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت گردد.و شکست آن منجر به افزایش قیمت، و در حال حاضر دامنه قیمتی ۱۳۸۰۰۰۰ الی ۱۳۸۷۰۰۰ عرضه فعلی قیمت در کوتاه مدت و دامنه قیمتی ۱۳۴۵۰۰۰ الی ۱۳۳۸۰۰۰ تقاضایی فعلی است.

قیمت دربازه عرضه و تقاضایی فعلی درحال نوسان است و محور نوسان ۱۳۵۷۰۰۰ قرار دارد و شکست نزولی آن منجر به کاهش و حمایت بر روی آن احتمال برگشت وجود دارد. و خروج از عرضه و تقاضایی فعلی منجر به نوسان اصلی می گردد.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۶ در هفته جاری

سناریو افزایشی: شکست صعودی ۱۳۸۷۰۰۰ احتمال رشد قیمت تا دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۳۹۹۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۳۵۷۰۰۰ احتمال کاهش بیشتر به اهداف ۱۳۵۰۰۰۰ – ۱۳۴۵۰۰۰ -۱۳۳۸۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: چنانچه قیمت بعد از شکل گیری سناریو صعودی به اهداف خود دست پیداکند، عدم شکست صعودی در ۱۴۰۵۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۹۰۰۰۰ – ۱۳۸۶۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: چنانچه قیمت بعد از شکل گیری سناریو نزولی به اهداف خود دست پیدا کند، عدم شکست نزولی ۱۳۳۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۴۵۰۰۰ – ۱۳۵۰۰۰۰ – ۱۳۵۷۰۰۰ – ۱۳۶۴۰۰۰ و تا دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت سوم: چنانچه حالت اول و دوم نامعتبر شود برگشت بعدی از محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۱۵۰۰۰ وجود دارد. و شکست ۱۳۳۸۰۰۰ احتمال کاهش به سمت ۱۳۲۳۰۰۰ و برگشت از ۱۳۲۳۰۰۰ وجود دارد و با عدم شکست ۱۳۱۸۰۰۰ امکان پذیر است.
نمودار قیمتی آتی سکه
نمودار قیمتی آتی سکه

ارسال دیدگاه