آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل آتی سکه

تحلیل اتی سکه
امتیاز به نویسنده

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۵

در تایم یک ساعته و ۴ ساعته شاهد شکست سطح ۱۰۲۷۰۰۰ هستیم که سطح حمایتی قوی واقع شده بود و در حال حاضر تبدیل به مقاومت قوی شده است. و همچین سطح ۱۰۱۸۵۰۰ حمایت قوی محسوب خواهد شد.که در صورت شکست مقاومت خوبی برخوردار است.

حالات پیش بینی ما:

  • سناریو اول:

چنانچه سطح ۱۰۲۷۰۰۰ دوباره لمس و با الگوی برگشتی در نمودار شمعی می تواند پولبک به سطح شکسته شده محسوب شود.شروع کاهش قیمت تاییدیه از سطح ۱۰۱۸۵۰۰ دیده می شود و چنانچه سطح ۱۰۱۸۵۰۰ شکسته شود به اهداف خود خواهد رسید.

حمایت قوی که در کاهش پیش رو است سطح ۹۷۰۰۰۰ محسوب می شود و احتمال برگشت قیمت از این سطح دور از انتظار نخواهد بود.

اهداف: ۱۰۰۷۵۰۰ – ۱۰۰۰۰۰۰ – ۹۹۷ – ۹۹۱ – ۹۸۷ – ۹۸۰ – ۹۷۰ – ۹۶۲  – ۹۵۲

  • سناریو دوم:

چنانچه سطح ۱۰۲۷۰۰۰ به سمت بالا شکسته شود صعود در کوتاه مدت دور از انتظار نیست. و در صورتی این سناریو عملی خواهد بود که با تثبیت بالای ۱۰۲۷۰۰۰خود را نگهدارد و شکست سطح می تواند به  کاهش قیمت منجر شود.

اهداف اولیه پیش رو که احتمال برگشت قیمت در این سه سطح وجود دارد شامل : ۱۰۳۸۰۰۰ – ۱۰۴۸۰۰۰ – ۱۰۵۴۰۰۰

  • سناریو سوم:

چنانچه بعد از شکست ۱۰۲۷۰۰۰ خود را به سطح ۱۰۵۴۰۰۰ برساند مقاومت قوی محسوب می شود و در صورت الگوی برگشتی به اهداف پایین خود خواهد رسید و در صورت شکست به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

اهداف سناریو صعودی: ۱۰۶۴۰۰۰ – ۱۰۷۰۰۰۰ – ۱۰۸۰۰۰۰ – ۱۰۹۱۰۰۰

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۵

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۵


تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۵

حتما بخوانید:   تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۳۱ اردیبهشت ۹۶

در تایم ۴ ساعته شاهد الگوی مثلث پهن شوند ای هستیم که قیمت در انتهای مثلث در حال نوسان است، و در بین سطح حمایت و مقاومت ۱۰۲۹۰۰۰ و ۱۰۳۸۰۰۰ در حال نوسان است که در صورت شکست هر دو سطح منحر به نوسان بیشتر خواهد شد.

پیش بینی ما:

  • سناریو اول

چنانچه که سطح ۱۰۳۸۰۰۰ به سمت بالا شکسته شود منجر به رشد تا سطح ۱۰۴۴۰۰۰خواهد شد که در صورتی که لمس شود و با کندل برگشتی دیده شود همچنان به نزول خود ادامه خواهد داد و چنانچه با شکست ۱۰۴۴۰۰۰ مواجه شود احتمال رشد تا سطح ۱۰۵۵۰۰۰ و تا ضلع می تواند ادامه دهد.

  • سناریو دوم

چنانچه با شکست ضلع بالای مثلث مواجه شود و با پولبک و تثبیت می تواند اهدافی شامل: ۱۰۶۶۰۰۰ – ۱۰۷۳۰۰۰ – ۱۰۸۰۰۰۰ – ۱۰۹۰۰۰۰ – ۱۰۹۴۰۰۰ – ۱۱۰۰۰۰ 

  • سناریو سوم

چنانچه سطح ۱۰۲۹۰۰۰ شکسته شود احتمال کاهش قیمت و ادامه روند نزولی دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل اتی سکه تحویل آبان ۹۵

تحلیل اتی سکه تحویل آبان ۹۵


دیدگاه خود را بیان کنید